17 november: Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Datum:  vrijdag 17 november 2023 om 19:00 uur in de kantine.

Agendapunt: stemming over aangepaste verenigingsstatuten.

De conceptstatuten zijn voor leden op te vragen via secretaris@smerdiek.nl.