7/10 Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 7 oktober 2022 om 19:00 uur in de kantine.

Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

uitnodiging ALV

De vergaderstukken worden aan het begin van de vergadering uitgereikt.