80 Jaar SV Smerdiek deel 2

In het kader van het tachtig jarig jubileum opnieuw een terugblik op de historie van de club. In deel 2 gaat het over de ereleden.

Als blijk van waardering voor uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging, is er een select gezelschap van negen leden die zijn benoemd tot erelid van SV Smerdiek. Slechts drie van hen zijn nog in leven. Allen passeren zij nu de revue.

1972   
Johannes van der Werf †
Louis Kampman †

Op de Algemene Ledenvergadering van 1972 stelden twee oudgedienden zich niet langer beschikbaar als bestuurslid. Het betroffen Louis Kampman en Johannes van der Werf. Beiden behoorden tot de oprichters van de club in 1941 en bekleedden in de decennia daarna, naast de rol van bestuurslid, vele uiteenlopende functies.

Kampman was ook medeoprichter van de jeugdafdeling en vervolgens jarenlang een belangrijke spil daarin. En ook maakte hij lange tijd deel uit van de elftalcommissie. Van der Werf, bijgenaamd Geugeltje, zette zich onder andere in als materiaalman, verkoper van entreekaarten bij wedstrijden en het ophalen van contributie. Oudere leden zullen hem voornamelijk kennen als de man achter de loterijen. Steevast sprak Van der Werf dan de legendarische woorden: “Geef wat je geven kunt, steun wat je steunen kunt!”

Als blijk van waardering voor hun inzet voor de vereniging, benoemde voorzitter Toon Hage hen bij hun afscheid als bestuurslid tot erelid.

1978
Toon Hage †

Op 16 september 1978 nam Toon Hage met een receptie in Haestinge na 25 jaar afscheid als voorzitter van Smerdiek. Samen met broer Nap was Toon Hage één van de belangrijkste initiatiefnemers van de oprichting van de vereniging in 1941. Ook maakte hij als secretaris gelijk deel uit van het bestuur. Na in 1945 al interim-voorzitter te zijn geweest, werd hij in 1953 gekozen tot de nieuwe voorzitter van de vereniging.

Tijdens zijn voorzitterschap werd Smerdiek een vereniging van betekenis. Er ontstond een bloeiende seniorenafdeling, waarbij het eerste elftal toentertijd tot de besten van Tholen behoorde. Er werd een jeugdafdeling opgezet. En de vereniging verhuisde naar sportpark “Haestinge”.

Toon Hage werd bij zijn afscheid tot erevoorzitter benoemd en van de KNVB kreeg hij de zilveren waarderingsspeld.

1990
Gerard de Viet †

In 1990 zat Gerard de Viet 25 jaar in het bestuur. Ter gelegenheid hiervan werd er in de kantine een receptie gehouden, waarbij hij door Toon Hage werd benoemd tot erelid. Uiteindelijk zou De Viet tot en met 1996 actief blijven als bestuurslid.

Zijn belangrijkste bestuurlijke portefeuilles waren terreinbeheer en de organisatie van Toto/Lotto. Maar daarnaast was hij actief als terreinknecht, materiaalman, schoonmaker, grensrechter bij Smerdiek 2 en jeugdleider.

Ook door de KNVB werd De Viet onderscheiden met de waarderingsspeld in goud.

1991
Willem Robbe †
Adrie Kampman †

In 1991 bestond Smerdiek 50 jaar. Tijdens de feestweek van het gouden jubileum werden Willem Robbe en Adrie Kampman onderscheiden met het erelidmaatschap. Beiden waren leden van het eerste uur. Adrie Kampman was een broer van Louis, die in 1972 al erelid was geworden.

In 1942 werden Robbe en Kampman gekozen tot bestuurslid. Molenaar Robbe werd in 1943 de nieuwe penningmeester en zou dat blijven tot en met 1958. Zijn financiële beleid was berust op zuinigheid, een voor oorlogstijd en tijdens de wederopbouw geen slechte uitgangspositie. Mede door de inzet van Robbe heeft de vereniging in moeilijke tijden het hoofd boven water weten te houden. Kampman was naast bestuurslid ook actief als lid van de elftalcommissie.

1994
Kees van den Hoek

In 1994 besloot Kees van den Hoek na 48 jaar te stoppen als actief voetballer bij Smerdiek. Bestuurslid Adrie van Splunter benoemde hem daarom tot erelid.

Van den Hoek was als voetballer een talent. Hij stond op 13-jarige leeftijd al in het tweede elftal en een jaar debuteerde hij al in Smerdiek 1. Daarin zou hij lange tijd, maar liefst 22 jaar, een belangrijke schakel blijven. En in die tijd timmerde Smerdiek 1 aan de weg. Bij zijn afscheid van de hoofdmacht in 1972 speelde het in de 3e klasse KNVB (vergelijkbaar met de huidige 2e klasse). Ook werd hij meermaals geselecteerd voor regioselecties, zoals het Zeeuws elftal, het Brabants elftal en het zuidelijk zaterdagelftal.

In 1957 was Van den Hoek, samen met Louis Kampman, de initiatiefnemer van de oprichting van een jeugdelftal. Ook behaalde hij zijn trainersdiploma en was in het seizoen 1976/77 hoofdtrainer van Smerdiek.

2008
Rien Vroegop

In 2008 vierde Rien Vroegop zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap. In 1983 werd hij gekozen als bestuurslid in de functie van wedstrijdsecretaris. In 1985 werd hij penningmeester en sinds 1987 was hij actief als voorzitter. Uiteindelijk zou “Merientje” aanblijven als voorzitter tot en met 2014.

Naast prominent bestuurslid was Vroegop jarenlang een belangrijke speler van Smerdiek 1. Andere taken die hij verrichtte waren scheidsrechter, jeugdleider, elftalleider, organisator van activiteiten en schoonmaker.

Tijdens de receptie in 2008 kreeg hij uit handen van Kees van den Hoek het erelidmaatschap. En door de KNVB kreeg hij de waarderingspeld in goud uitgereikt.

2016
Wim Scherpenisse

Tijdens de feestweek ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de club werd Wim Scherpenisse als laatste benoemd tot erelid.

Zijn belangrijkste verdienste voor de club was het oprichten van een damesafdeling in 1996. Onder leiding van Scherpenisse groeide de damesafdeling uit tot drie seniorenelftallen en een jeugdteam. Het eerste damesteam bereikte na diverse kampioenschappen zelfs de hoofdklasse, waardoor er wedstrijden waren door heel het land. Ook werd er tweemaal de districtsbeker in de wacht gesleept. De naam van Smerdiek kreeg daardoor bovenregionale bekendheid.

Scherpenisse was zelf ook jarenlang actief als speler bij Smerdiek, waarvan maar liefst bijna twintig jaar in het eerste elftal.

(R. de Viet d.d. 06/05/2021)