80 jaar SV Smerdiek deel 8

In het kader van het tachtig jarig jubileum opnieuw een terugblik op de historie van de club. In deel 8 gaat het over het clubblad.

In de tijd dat er nog geen internet bestond waren er andere manieren om te communiceren met de leden. In de beginjaren van de vereniging werden de lokale media hiervoor gebruikt. En ook door middel van aanplakbiljetten in het dorp en het clublokaal.

In 1976 werd er begonnen met een heus clubblad. In het voorwoord van de eerste editie uit december 1976 schrijft voorzitter Toon Hage dat de behoefte aan een clubblad al lang bestond, maar dat de daadwerkelijke invoering ervan steeds werd uitgesteld. De eerste redactie bestond uit Piet Bazen en Adrie van Hemert. 

In de eerste editie valt te lezen dat de lay-out en de titelpagina nog aanpassingen behoefden. Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van de titelpagina en het bedenken van een naam voor het clubblad. De wedstrijd voor de beste naam werd gewonnen door Aad Rijnberg, met de naam: “De blauwe reporter”.

Vaste rubrieken waren: wedstrijdverslagen, standen, kennismaken met vrijwilligers in de rubriek “wat doet….?”, puzzels, spelregels, verjaardagskalender, trainingsoverzichten, stemmen van leden en mededelingen vanuit het bestuur. De onkosten werden door middel van advertenties gedekt. 

Het clubblad had een oplage van tien edities per kalenderjaar. Tussentijds is de omslag verschillende keren gewijzigd: in 1977, 1983, 1987 en 1988.


De twaalf jaargangen van “De blauwe reporter”.

In 1988 ging het clubblad ter ziele. Maar in 1994 is er geprobeerd een doorstart te maken. De redactie van het nieuwe clubblad “De nieuwe blauwe reporter” bestond uit Frans en Marja Ista, Adrie en Betsy Pipping, Jankees en Pauline van den Hoek. Maar van de nieuwe editie zijn er maar enkele uitgiften verschenen. 

Sinds eind jaren ’90 is door de opkomst van het internet een gedrukt clubblad uit de tijd geraakt en hebben de website en social media de functie ervan overgenomen.

Homepagina’s website door de jaren heen:

(R. de Viet d.d. 26/05/2021)