Aan- en afmelden

Aanmelden bij S.V. Smerdiek kan middels het inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de ledenadministrateur, in de bestuurskamer en op deze website (zie onderaan deze pagina).

Lid worden kan uitsluitend met instemming van het contributiereglement, raadpleegbaar middels hetzelfde formulier, alsmede deze website (zie “Contributiereglement” onder “Clubinfo”). Wijzigingen van gegevens en het opzeggen van het lidmaatschap dienen schriftelijk of per e-mail doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur.

Ledenadministratie S.V. Smerdiek:
Huib Uyl
ledenadministratie@smerdiek.nl

Download hier het inschrijfformulier: Download inschrijfformulier