Aanpassingen voetbal.nl app ivm AVG

Binnen Voetbal.nl kan sinds kort een kind jonger dan 16 jaar niet meer zelf zijn privacygevoelige gegevens beheren. Deze gegevens kunnen door een ouder binnen Voetbal.nl aangepast worden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van kracht is stelt dat kinderen jonger dan 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar zijn binnen een platform. Voetbal.nl heeft er voor gekozen om deze keuze dan ook te beleggen bij de ouders.

Dit betekent dat er een aantal zaken zijn veranderd binnen Voetbal.nl, maar ook binnen Sportlink Club. We zetten deze even kort op een rij.

Onder 16 jaar: niet meer zelf gegevens aanpassen

Binnen Voetbal.nl wordt er gekeken naar het e-mailadres van het lid om te herkennen of deze in een bepaald team actief is. Voetballende leden die jonger zijn dan 16 jaar kunnen vanaf nu niet meer zelf hun gegevens beheren in de Voetbal.nl app en website. Zij kunnen eigen gegevens wél inzien, maar deze zijn niet meer te wijzigen.

Nieuwe leden zullen niet met naam en foto zichtbaar zijn binnen Voetbal.nl, tenzij dit aangepast wordt binnen Voetbal.nl

Ouders: Gegevens beheren voor het kind

Om toch de mogelijkheid te bieden aan kinderen om terug te vinden zijn binnen Voetbal.nl met naam en/of foto, zodat er bijvoorbeeld ook gebruik kan worden gemaakt van de Player-of-the-Match functie, is er een mogelijkheid voor ouders om de gegevens van hun kind aan te passen.

Het betreft de volgende gegevens die een ouder kan beheren en een kind (jonger dan 16 jaar) niet:

  • Spelerspasfoto
  • Adresgegegvens
  • Telefoonnummer(s)
  • Zichtbaarheid op Voetbal.nl
  • E-mailvoorkeuren

Indien de ouder zelf ook lid van de KNVB, dan kan hij/zij de keuze maken voor wie hij/zij de gegevens wenst aan te passen.

Juiste vastlegging binnen Sportlink

Om er voor te zorgen dat kind en ouder op een juiste manier Voetbal.nl kunnen gebruiken hebben we een aantal tips uitgeschreven.

Indien hier iets niet goed staat voor uw zoon/dochter neem dan contact op met de ledenadministratie.

Primaire e-mailadres

Indien je als ouder nog niet vind dat je kind zijn/haar eigen Voetbal.nl-account mag/kan beheren adviseren wij dat je bij de lidgegevens van je kind het e-mailadres van de ouder/verzorger op te nemen. Zodoende kan de ouder/verzorger Voetbal.nl namens het kind gebruiken.

Indien het kind oud genoeg is om de app zelfstandig te gebruiken kan er voor gekozen worden het e-mailadres van het kind zelf in te vullen. Zolang het kind nog jonger is dan 16 jaar betekent het dat hij/zij echter nog niet de eigen gegevens (zie hierboven) kan aanpassen. Dit kan nog steeds enkel door de ouder/verzorger aangepast worden.

Meerdere voetballende kinderen?

Indien je meerder voetballende kinderen hebt dien je er op te letten dat bij beide kinderen in ieder geval hetzelfde e-mailadres van de ouder/verzorger wordt gebruikt. Hierdoor is er binnen Voetbal.nl makkelijk te wisselen tussen beide kinderen en kan er ook vanuit 1 account gegevens van beide kinderen beheerd worden.

Wijziging van e-mailadres doorgeven

Ben je lid van de KNVB maar wordt je niet als zodanig herkend. Dan kan het zijn dat je onder een ander e-mailadres bekend bent bij de vereniging. Om dit e-mailadres te laten wijzigen dien contact op te nemen met de ledenadministratie.

Bron: https://www.voetbal.nl/nieuws/237/gegevens-van-kind-en-ouder-binnen-voetbalnl