Aanstaande contributieronde

Op de ALV van 2018 is door de leden besloten om de hoogte van de contributie te berekenen aan de hand van de consumentenprijsindex van de maand juli. Deze was in juli 2023 4.6, zodat de contributie met 4,6 procent toeneemt. 

De hoogte van de contributie in het seizoen 2023/’24 is als volgt:
senior:           €175,-   (+ €20,- bijdrage kleding)
junior:            €116,-   (+ €12,- bijdrage kleding)
pupil:              €100,-   (+ €12,- bijdrage kleding)
minipupil:    €60,-      (+ €12,- bijdrage kleding)
trainend:      €85,-
rustend:       €50,-

In de eerste week van september zal de penningmeester de eerste contributieronde uitvoeren. Ook een deel van de Club van 100 wordt dan geïncasseerd/gefactureerd.