Actie Beurkens

De familie Beurkens wil een ieder die al een bijdrage heeft geleverd aan de Actie Beurkens van harte bedanken. 

Het streefbedrag van €29.390,- is echter nog niet gehaald. Zaterdag 14 september zal daarom rond de bekerwedstrijd Smerdiek 1 – Kogelvangers 1 een verloting worden gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Actie Beurkens.

Geef dus gul!!