Activiteitencommissie

Ten bate van de jeugdafdeling is er een activiteitencommissie. Deze commissie organiseert gedurende het seizoen diverse activiteiten, waaraan de jeugdleden kunnen deelnemen.

De leden van de activiteitencommissie zijn:

Jolanda Priem
Gonnie Schrier

vacant

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de activiteitencommissie, door te mailen naar: jeugdactiviteiten@smerdiek.nl

Ook kunnen de strookjes, die ingeleverd moeten worden, naar dit email-adres worden gestuurd.