Alle berichten van Ricardo

Samenwerking jeugdafdelingen SV Smerdiek, SC Stavenisse en SPS

SV Smerdiek, SC Stavenisse en SPS gaan in het komende seizoen 2020-2021 samenwerken met de drie jeugdafdelingen. De jeugd coördinatoren hebben hiervoor veel werk verzet. Voor een optimale ontwikkeling van de jeugdspelers is het van belang om hen zo lang mogelijk binnen de eigen leeftijdscategorie te laten voetballen. De KNVB stelt dit ook als een belangrijk doel. Enkel door de samenwerking aan te gaan, kan aan deze doelen worden voldaan. Verder vinden de verenigingen de leefbaarheid voor de jeugd in de Thoolse kernen erg belangrijk.

Lees verder Samenwerking jeugdafdelingen SV Smerdiek, SC Stavenisse en SPS

Overlijden Rijn van Haaften

Afgelopen week hebben wij het droevige nieuws ontvangen dat Rijn van Haaften is overleden.

Rijn was een trouwe supporter van de vereniging.

Hij was elke zaterdagmiddag aanwezig op het voetbalveld om onze teams aan te moedigen.

Na afloop van de wedstrijd zat hij met zijn vrienden aan de bekende tafel (linksachter in de kantine) gezellig bij te praten.

Wij zullen Rijn missen nu zijn stoel leeg zal blijven.

Namens de hele vereniging wensen wij familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur SV Smerdiek

Bestuursmededeling: wijzigingen in de samenstelling van het bestuur

Het bestuur is erg blij met de nieuwe secretaris: Marc Hogendoorn.

Deze vacature stond al lange tijd open en werd tijdelijk ingenomen door penningmeester Sjaak Kwaak.

Marc heeft een aantal vergaderingen als toehoorder bijgewoond en onlangs definitief besloten om tot het bestuur toe te treden.

Het bestuur is hiermee versterkt: wij wensen Marc veel succes en danken Sjaak voor de lange periode van waarnemen.

Lees verder Bestuursmededeling: wijzigingen in de samenstelling van het bestuur

Nieuwe bestuursmededeling i.v.m. Corona virus (vrijdag 3 april 2020)

Afgelopen dinsdag heeft het Kabinet besloten om de huidige maatregelen, die de verdere verspreiding van het Corona virus tegen moeten gaan, tot het einde van deze maand ongewijzigd voort te zetten.

De KNVB heeft vervolgens besloten om alle amateurcompetities voor het seizoen 2019/2020 te stoppen.

Een zeer vervelend besluit voor onze leden, donateurs en supporters. Maar ons aller gezondheid staat voorop, hopelijk kunnen wij deze periode zo snel mogelijk achter ons laten.

Namens de vereniging wensen wij iedereen die getroffen is door het Corona virus heel veel sterkte toe.

In de bestuursvergadering van gisteravond heeft het bestuur, conform het advies van de KNVB, besloten om alle (vriendschappelijke) wedstrijden en trainingen voor dit seizoen te schrappen.

Hetzelfde geldt voor alle geplande evenementen en de kantine blijft gesloten.

Hopelijk is er na 1 juni de mogelijkheid om het seizoen 2019/2020 gezamenlijk af te sluiten met een evenement in de kantine.

Op dit moment is daar nog niets over te zeggen, eind april weten wij mogelijk meer.

In de bestuursvergadering zijn ook nog een aantal andere onderwerpen besproken:

· In overleg met de Stichting Beheer Sportvelden Gemeente Tholen (SBGST) zijn vanaf heden alle velden gesloten. Besloten is om het jaarlijks onderhoud naar voren te halen, nu op de velden voorlopig niet meer wordt gevoetbald. Verder heeft het bestuur SBGST besloten om voor een periode van 4 maanden geen huur te vragen. Wij zijn het bestuur SBGST hier zeer dankbaar voor.

·         In het bestuur hebben wij een inschatting gemaakt van de inkomstenderving die de vereniging zal lijden. Dit gaat om een aanzienlijk bedrag, maar de vereniging heeft een goede financiële basis. Dit seizoen zal een verlies worden geleden, maar het bestuur heeft alle vertrouwen in de toekomst.

·         Leden en donateurs betalen contributie voor een heel seizoen, maar kunnen de rest van het seizoen geen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Het bestuur heeft besloten om als compensatie hiervoor de contributie voor een periode van 3 maanden terug te geven in de vorm van consumptiemunten die inwisselbaar zijn in de kantine. Het bestuur is bezig om dit verder uit te voeren, jullie horen later de details.

Mogelijk komen er nog wijzigingen en/of aanvullingen. Houd s.v.p. de website en/of app in de gaten.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij één van de bestuursleden.

Bestuur SV Smerdiek