AVG wet

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

In dit menu vind je allemaal informatie met betrekking tot de AVG wet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hulpmiddelen om gegevens te beheren in de voetbal.nl app van leden onder de 16 jaar. Maar ook hoe de vereniging omgaat met gegevens. En wie hebben er allemaal gegevens? 

Bij andere verenigingen worden ook wel eens foto’s/video’s gemaakt. Iedereen heeft het recht om te zeggen dat hij niet wilt dat dit op internet gepubliceerd wordt. Als bij een andere vereniging dit wel gebeurt, kan je dit netjes tegen de vrijwilligers van die vereniging zeggen. Geven ze hier geen gehoor aan meld dit dan bij ons, dan gaan we een formelere aanpak gebruiken en zorgen we er samen voor dat de foto’s/video’s verwijderd gaan worden. 

Mocht je vragen hebben over de beveiliging van je gegevens, hoe de vereniging met je gegevens omgaat, of hoe de KNVB met je gegevens omgaat? Neem dan contact op met Ricardo Pijpers. Hij is het aanspreekpunt van de vereniging m.b.t. de AVG. Ook als je bijvoorbeeld een vermoeden hebt dat iemand je gegevens hebt doorgespeeld naar anderen meld dit bij hem.