BERICHT BESTUUR t.a.v. betreden van het sportpark

De laatste tijd wordt ons sportpark geteisterd door vandalisme: dug-out is grotendeels afgebroken, omheiningen worden vernield, tribunestoelen en beugels worden gesloopt, er wordt drugs gebruikt en vuurtje gestookt. Als klap op de vuurpijl heeft men een doel op het hoofdveld geplaatst en is men in de pas ingezaaide doelmond gaan voetballen. Het bestuur accepteert dit niet meer en gaat over tot strenge maatregelen!

Bij de ingang van het sportpark is duidelijk het bordje zichtbaar met: “verboden toegang voor onbevoegden, artikel 461 van het wetboek van strafrecht”. Dit artikel wordt vanaf heden daadwerkelijk gehandhaafd.

Dit houdt in:

Als iemand door de politie wordt betrapt op aanwezigheid op het sportpark zonder geldige reden, dan zal er een boete uitgeschreven gaan worden. Dit geldt ook voor leden van de vereniging!

Onder een geldige reden wordt verstaan: aanwezigheid i.v.m. verenigingsaangelegenheden.

Het buiten wedstrijden en trainingen om voetballen op één van de velden én bijvelden is dus bijvoorbeeld GÉÉN geldige reden en ook dan volgt een boete.

Het bestuur heeft de politie verzocht om dit strict te handhaven en regelmatig het complex te bezoeken. De boete zal dus ook daadwerkelijk worden uitgeschreven.

Ook het bestuur zelf zal hard gaan optreden. Dit houdt in dat als leden worden betrapt op aanwezigheid op het sportpark zonder geldige reden en/of vernieligen, er straffen zullen volgen. Deze straffen kunnen uiteenlopen van schorsingen tot royement. Eventuele (reparatie)kosten zullen op de daders worden verhaald.

Het bestuur realiseert zich dat goedwillenden door dit besluit worden gedupeerd. Maar gezien de ernst van de vernielingen en de daarmee gepaard gaande kosten en belasting van de vrijwilligers, ziet het geen andere mogelijkheid.