Bericht voorzitter

Beste leden,
 
 
Na een termijn van twee jaar stel ik me op de ALV van september niet meer verkiesbaar voor een bestuursfunctie, dit is binnen het bestuur besproken. Verdere beslissingen voor de toekomst zullen worden opgepakt door Marc Bout die als ad interim voorzitter zal optreden.

Ik wil, van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers, die zich op welke manier ook hebben ingezet, bedanken voor het ondersteunen van de vereniging Sv Smerdiek in de afgelopen twee jaren.

Marcel Bentvelsen