Besluitvorming knvb corona

Zaterdag 4 december:

A-categorie (Smerdiek 1)
Komend weekend geen regulier competitieprogramma voor de jeugd en senioren.

Na het Kamerdebat, beslist de KNVB over het doorgaan en de insteek van de geplande wedstrijden op 11/12 december en 18/19 december. Afhankelijk van de mogelijkheden om te trainen, worden de competities stilgezet, inhaalwedstrijden gefaciliteerd of een regulier programma georganiseerd.

B-categorie (overige senioren + jeugd)
Komend weekend wel het reguliere competitieprogramma.

Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen.

Na het Kamerdebat én het advies van het OMC wordt per leeftijdscategorie een besluit genomen over het programma van 11/12 december en 18/19 december: wel of geen wedstrijden.