Bestuurlijke mutaties

Op korte termijn gaan zich ten aanzien van de samenstelling van het bestuur een aantal wijzigingen voordoen. 

De functie van voorzitter is na het terugtreden van Marc Bout afgelopen najaar vacant. Ko v.d. Griek is bereid bevonden om deze vacature per ommegaande te gaan invullen en zo als nieuwe voorzitter toe te treden tot het bestuur. 

Daarnaast heeft penningmeester Sjaak Kwaak onlangs te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid vanaf de komende Algemene Ledenvergadering. Sjaak is dan tien jaar als penningmeester aan de club verbonden geweest.

Reeds is ook de opvolger van Sjaak bekend. Aaron v.d. Hoek zal op de Algemene Ledenvergadering voorgedragen worden als de nieuwe penningmeester.

Het bestuur is zeer verguld met het feit dat twee bijzonder belangrijke functies worden/blijven bemenst. Ko en Aaron wensen we veel succes met hun nieuwe verantwoorde taak.

Alleen de portefeuille kantinezaken is nog vacant.

De samenstelling van het bestuur wordt na de ALV als volgt:

voorzitter:
Ko v.d. Griek

secretaris:
Rens de Viet

penningmeester:
Aaron v.d. Hoek

voetbaltechnische zaken:
Marcel Baan

sponsoring:
Frans Ista

kledingbeleid/activiteiten:
Thijs Bahlke

facilitaire zaken:
Leander Brinkman