Bestuurlijke mutaties

Vrijdag jl. op de Algemene Ledenvergadering hebben zich een aantal bestuurlijke wijzigingen voorgedaan. 

Voorzitter Marc Bout was aftredend en heeft ervoor gekozen om zijn bestuursperiode niet te verlengen. Dit in verband met drukke werkzaamheden. Het bestuur gaat zich nog nader beraden over de invulling van het voorzitterschap in de nabije toekomst.

Nieuw in het bestuur gekozen zijn Rens de Viet, Levi Lindhout en Thijs Bahlke. Rens neemt het secretariaat weer op zich, naast wedstrijdzaken, veldbeheer en tuchtzaken. Levi gaat zich richten op vrijwilligersbeleid en PR. En Thijs wordt verantwoordelijk voor verenigingsactiviteiten en kledingbeleid.

Ook Leander Brinkman was aftredend, maar hij heeft zich wel voor een nieuwe termijn beschikbaar gesteld en is herkozen.

Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen:

vacant (voorzitter)
Rens de Viet (secretaris)
Sjaak Kwaak (penningmeester)
Frans Ista (sponsoring)
Leander Brinkman (facilitaire zaken)
Levi Lindhout (vrijwilligersbeleid + pr)
Thijs Bahlke (activiteiten + kledingbeleid)