Bestuurlijke wijziging

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd en ook in de taakverdeling zijn er mutaties.

Thans is Tobi Priem toegetreden tot het bestuur. Tobi gaat daarin de portefeuille “onderhoud clubaccomodatie” beheren.

Zijn voornaamste taken zullen zijn:
– beheren vastgoed clubaccommodatie              
– contactpersoon vrijwilligers beheer gebouwen
– vertegenwoordigen onderhoudscommissie in bestuur
– beheren wit- en bruingoed
– beheren lichtinstallatie
– beheren materialen

Leander Brinkman, die deze taken voorheen in zijn portefeuille had, blijft actief binnen het bestuur. 

Als bestuurslid “facilitaire zaken” is hij verantwoordelijk voor:
– beleidsmatige contacten gemeente Tholen over de clubaccommodatie
– monitoren toekomst clubaccommodatie
– energie                           
– onderhouden bossages
– aanschaffen wit- en bruingoed

samenstelling bestuur per 14 augustus
taakverdeling bestuursleden