Bestuurlijke wijzigingen

Vrijdag 8 oktober jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben er bestuurlijke wijzigingen plaatsgevonden.

Sjaak Kwaak is na tien jaar bestuurslidmaatschap gestopt als bestuurder en zo ook als penningmeester. Sjaak werd van harte bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet.

Aaron van den Hoek is door de leden gekozen tot nieuwe penningmeester

Marcel Baan is gekozen tot bestuurslid voetbaltechnische zaken.

Ko van der Griek is gekozen tot voorzitter.

Samenstelling bestuur + taakverdeling