Bestuurlijke wijzigingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag jl. zijn er twee wijzigingen in het hoofdbestuur doorgevoerd. Marcel Bentvelsen stopt na twee jaar als voorzitter en is ook als bestuurslid teruggetreden. Marc Bout (bestuurslid jeugdzaken) is tijdens de ALV benoemd tot de nieuwe voorzitter van de club. Carlo Opree is bovendien als nieuw bestuurslid voorgedragen en gaat de vrijgekomen portefeuille jeugdzaken beheren. Nog steeds is het bestuur op zoek naar een secretaris. Tijdens de ALV stelde zich opnieuw, na herhaalde oproep van het bestuur, niemand beschikbaar.

Met het aantreden van Marc Bout als voorzitter begint de vereniging weer aan een nieuwe periode. Bout is inmiddels de elfde voorzitter van de club.

1941-1944 Nap Hage 
1944-1946 Toon Hage 
1946-1948 Izak Kwaak 
1948-1949  Bram Everaars 
1949-1955  J. Arendsen 
1955-1978  Toon Hage 
1978-1981  Jaap Kloet 
1981-1986  Sjaak Moerland 
1986-1988  Chris van Hemert 
1988-2014  Rien Vroegop 
2014-2016  Marcel Bentvelsen 
2016-heden  Marc Bout