Bestuursmededeling: wijzigingen in de samenstelling van het bestuur

Het bestuur is erg blij met de nieuwe secretaris: Marc Hogendoorn.

Deze vacature stond al lange tijd open en werd tijdelijk ingenomen door penningmeester Sjaak Kwaak.

Marc heeft een aantal vergaderingen als toehoorder bijgewoond en onlangs definitief besloten om tot het bestuur toe te treden.

Het bestuur is hiermee versterkt: wij wensen Marc veel succes en danken Sjaak voor de lange periode van waarnemen.

In de komende maanden zal Sjaak de taken van secretaris stapsgewijs overdragen aan Marc.

Hilbert Brinkman heeft in verband met gezondheidsredenen langere periode geen deel uit kunnen maken van het bestuur.

Gelukkig is Hilbert hersteld en is met Hilbert overlegd over de invulling van zijn bestuurslidmaatschap.

In overleg is besproken dat Hilbert voor de rest van dit seizoen geen deel meer uitmaakt van het bestuur, maar het bestuur ondersteunt bij onder andere sponsorzaken en de renovatie van zwembad ‘Haestinge’.

Na afloop van het seizoen zullen wij dan verder overleggen over de toekomstige rol van Hilbert.

De bestuursvergadering zullen gedurende de rest van het seizoen gewoon doorgaan op de onderstaande data om 19 uin de kantine:

Woensdag 29 april 2020

Woensdag 27 mei 2020

Woensdag 24 juni 2020

De woensdag voor en de woensdag na de bestuursvergadering komt het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) bijeen om 19.00 uur.

Op de bestuursvergadering is voor leden een mogelijkheid om zaken met het bestuur te bespreken.

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, meld dat dan s.v.p. vooraf aan bij de secretaris.

Zolang de Corona maatregelen van kracht zijn, zullen wij met een kleiner aantal mensen vergaderen waardoor het spreekuur mogelijk later plaatsviondt.

Bestuur SV Smerdiek