Contributie en kledingbijdrage

Deze maand zal de incasso van de contributie plaatsvinden. De contributie wordt, conform het besluit van de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018, aangepast met een prijspeilcorrectie.

Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de kledingbijdrage geïncasseerd. Dit is op de Algemene Ledenvergadering van 2021 door de leden vastgesteld. E.e.a. is al eerder op onze website gecommuniceerd. Deze kledingbijdrage is, als tegemoetkoming naar de leden, wegens corona de afgelopen seizoen niet geïncasseerd.

Senioren:    € 20,- per seizoen
Jeugdleden:    € 12,- per seizoen

De kleding van alle teams wordt nu centraal op de club gewassen. De kledingbijdrage is ook bedoeld om kleine reparaties en kleine vervangingen te bekostigen. De bijdrage wordt alleen geïncasseerd bij spelende leden.

Het bestuur