Contributie

Beste leden van SV Smerdiek,

Dit seizoen wordt de contributie geïnd in de maanden oktober 2018 en februari 2019.

In de Algemene ledenvergadering is besloten dat de contributie jaarlijks zal worden bijgesteld aan de hand van de prijsinflatie.

Voor dit seizoen zijn de contributiebedragen (tussen haakjes staan de betreffende geboortejaren):

Seizoen 2018/2019

Senioren

143

Junioren (2000-2005)

94

Pupillen (2006-2011)

80

Smurf (2012-2013

49

Trainend

72

Rustend/donateur

41

In euro’s

Het bestuur van SV Smerdiek