corona (update 19/5)

  • alle velden zijn vanaf 1 april gesloten en mogen niet meer worden betreden (uitgezonderd het “driehoekje” voor de trainingen);
  • gedurende het seizoen 2019/2020 worden er geen wedstrijden meer gespeeld;
  • alle geplande evenementen zijn afgelast;
  • de kantine is tot nader order gesloten.