verkeerSenquête gemeente Tholen

Beste leden,

Op de site van de gemeente Tholen staat tot en met 8 december aanstaande een verkeersenquête:

https://www.tholen.nl/inwoners/actueel/Al-het-nieuws/enquete-gemeentelijk-verkeer-en-vervoerplan

Gezien de zeer gevaarlijke situatie op de Sportlaan, zouden wij jullie willen vragen om deze enquête in te vullen.

Wij zijn al langere tijd in gesprek met de gemeente over het aanpakken van de Sportlaan, het invullen van deze enquête helpt ons daarbij.

Als je verder klikt tref je een voorstel aan voor de in te vullen gegevens waarbij wij de problemen hebben samengevat.

Graag de enquête invullen zodat wij de Sportlaan veilig kunnen maken!

De drie vragen en een voorstel voor de antwoorden staat hieronder. Uiteraard bepaal je zelf wat je wil antwoorden.

1. In welke straat of op welk kruispunt ervaart u op dit moment een knelpunt? Noem de naam van de straat of het kruispunt.
Sportlaan te St. Maartensdijk

2. Selecteer uit onderstaand menu het thema voor dit knelpunt.
Eén van de opties, behalve  ‘Overlast landbouwverkeer’.

3. Kunt u kort uw bovenstaande antwoord toelichten?
De Sportlaan in St. Maartensdijk is de belangrijkste verbindingsweg van de provinciale weg naar het centrum het dorp. Op de Sportlaan is veel autoverkeer, zowel personenauto’s als vrachtauto’s. Het is een brede laan waarop dikwijls te hard wordt gereden door het ontbreken van voldoende verkeer remmende maatregelen.

Alle bezoekers, waaronder veel jonge kinderen, van zowel het gemeenschapscentrum ‘Haestinge’ als de 3 sportverenigingen (korfbal, tennis en voetbal) en het gemeentelijk zwembad, fietsen/lopen langs de Sportlaan en moeten deze oversteken. Dit leidt dagelijks tot zeer gevaarlijke situaties waarbij het wachten is op een ernstig ongeval.

Verder liggen er parkeervakken langs de Sportlaan waarbij de geparkeerde auto’s achteruit moeten wegrijden wat dagelijks tot bijna aanrijdingen leidt. De parkeerhavens worden ook regelmatig gebruikt voor opslag / overslag van goederen. Het gebruik van de parkeervakken zorgt voor een zeer onoverzichtelijke situatie waarbij verkeersdeelnemers elkaar niet of te laat zien. Deze onveilige situatie is al diverse keren onder de aandacht van de gemeente gebracht maar er gebeurt niets.

Hoog tijd om de Sportlaan aan te pakken om ernstige ongelukken te voorkomen!