grootonderhoud velden

De onderhoudswerkzaamheden aan onze speelvelden en trainingsvelden nemen ten aanvang. In de maanden mei en juni zullen deze stapsgewijs verder worden opgebouwd.

Veld 2 is inmiddels opnieuw ingezaaid. Veld 2 mag dan ook niet meer worden betreden.