Jubileum

In de week van Hemelvaart (4 t/m 7 mei) organiseert de jubileumcommissie een feestweek t.g.v. het 75-jarig bestaan van SV Smerdiek dit jaar. Er is een gevarieerd programma samengesteld, welke hierbij te raadplegen is.
 
De jubileumcommissie bestaat uit de volgende personen:
Rens de Viet (voorzitter + pr)
Jan de Viet sr. (organisatie activiteiten + artiesten)
Rien Joppe (organisatie activiteiten + bewaking)
Jolanda Priem (organisatie activiteiten jeugd)
Jan de Viet jr. (horeca)
Leander Brinkman (facilitaire zaken)
Frans Ista (sponsoring)
Sjaak Kwaak (financiën)
 

 

Hierbij het totaalprogramma en daaronder informatie over de diverse activiteiten afzonderlijk:  

piet456
rens234