Hans de Jonge lid van verdienste

Zaterdag jl. tijdens de feestavond is Hans de Jonge benoemd tot lid van verdienste van de club. 

De aanleiding hiervoor is dat Hans onlangs, na jarenlange inzet, is gestopt bij de schoonmaakploeg op zondagochtend. Maar daarnaast heeft Hans de afgelopen veertig jaar vele andere functies bekleed binnen SV Smerdiek, zoals actief voetballer, jeugdleider, jeugdtrainer, seniorenleider, clubscheidsrechter, grensrechter, verkoper van loten en tal van hand- en spandiensten bij activiteiten.

Als blijk van waardering voor zijn toewijding aan de club de afgelopen vier decennia kreeg Hans uit handen van secretaris Rens de Viet het bijbehorende certificaat uitgereikt.