Hoofdbestuur

HOOFDBESTUUR SV SMERDIEK:

Voorzitter
Vacant
voorzitter@smerdiek.nl
Voor vragen, neem contact op met de secretaris.

Secretaris
Rens de Viet
06-11774004
secretaris@smerdiek.nl

Penningmeester
Sjaak Kwaak
tel. 06-28200928
penningmeester@smerdiek.nl

Facilitaire zaken (gebouwen/terreinen)
Leander Brinkman
tel. 06-20292363
leentje76@live.nl

Sponsoring/kledingbeleid
Frans Ista
tel. 06-19943797
fransista@zeelandnet.nl

PR en vrijwilligersbeleid
Levi Lindhout
06-34018932
vrijwilligers-pr@smerdiek.nl

Kledingbeleid en Activiteiten
Thijs Bahlke
06-21979625
kleding-activiteiten@smerdiek.nl