Inventarisatie contactgegevens

Beste Leden,

Zoals iedereen vast gehoord heeft zal per 25 mei de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht zijn. Dit betekend dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geld als in de hele Europese Unie (EU). Wij als vereniging moeten hier ook aan voldoen. We zijn volop bezig om alles in te richten en hiervoor de zaken vast te leggen. Want de gegevens van onze leden mogen natuurlijk niet zomaar op straat komen te liggen.

In de wet AVG staat ook vermeld dat de gegevens correct en actueel moeten zijn. En hiervoor heeft de vereniging jullie hulp bij nodig. Iedereen die lid is bij S.v. Smerdiek kan a.d.h.v. zijn e-mail adres wat bij ons geregistreerd staat aanmelden in de telefoon applicatie voetbal.nl (Google Play store of Apple app store). Als je hierop inlogt (met het e-mail adres wat wij in onze administratie hebben staan) aanmeld dan kunnen de gegevens ingezien worden die hieraan gekoppeld zijn.

Willen je de gegevens controleren of deze nog correct zijn? En zo niet, ons een mail te sturen met de juiste adresgegevens/contactgegevens met de ledennamen waarop dit betrekking heeft.

Indien je niet weet welk e-mail adres er bij S.v. Smerdiek geregistreerd staat, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@smerdiek.nl en dan wordt het uitgezocht. Of vul onderstaand contactformulier in:

Bedankt alvast. binnenkort zal er op de website meer informatie geplaatst worden m.b.t. de acties die uitgevoerd gaan worden.