Inzaaien velden

Donderdag 9 augustus jl. zijn alle velden (opnieuw) ingezaaid. Alleen bij voldoende water (regenval en/of besproeien) is de grasontwikkeling pas na vijf a zes weken op het gewenste niveau.

Ten gevolge hiervan moet de sluiting van de velden ook in de maand september voortgezet worden. Wedstrijden en trainingen kunnen dus ook in september op “Haestinge” niet of in zeer beperkte mate plaatsvinden.

De stichting die de velden beheert, het bestuur en de onderhoudsmensen van de club beoordelen de situatie en bespeelbaarheid  van de afzonderlijke velden zeer regelmatig.

Onduidelijk is nog of de speeldagenkalenders van de bekercompetitie en eventueel de reguliere competitie worden aangepast. De “Thoolse Voetbal Federatie” gaat hierover met de KNVB in overleg.