Ledenadministratie

Voor aanmelden / afmelden van leden en overschrijvingen kunt u zich wenden tot:

Huib Uijl

06-83336920
ledenadministratie@smerdiek.nl

Hoe het aanmelden en afmelden als lid in zijn werk gaat, leest u hier.