Opbrengst Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Clubkas Campagne 2018 heeft Smerdiek dit jaar
€ 237,85 opgebracht.

Iedereen die op onze vereniging heeft gestemd wordt hartelijk bedankt!