Oproep aan trainers

Namens Sjaloomzorg het volgende verzoek:

Na de trainingen gelieve alle trainingsdoeltjes aan de kant van het veld plaatsen i.p.v. midden op de velden te laten staan.

Dit i.v.m. maaiwerkzaamheden, die voorlopig nog tweemaal per week plaatsvinden.