oproep: foto’s gezocht

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande foto’s. Het betreffen vage kopieën van elftalfoto’s uit begin/halverwege de jaren ’70 van Smerdiek 2 en Smerdiek A1. Graag zouden we het archief aanvullen met de originele (kleuren)foto’s d.m.v. scans.

Indien iemand deze foto’s in het bezit heeft, graag contact opnemen met Rens de Viet (rdeviet@hotmail.com).

Alvast hartelijk dank.