voetbaltechnische commissie

Commissieleden:
Marcel Baan
Carlo Opree
Remi Potappel

De eerste contactpersoon voor seniorenzaken is Marcel Baan, tevens bestuurslid voetbaltechnische zaken.

06-39576047
marcelbaan@dwmnederland.nl

De eerste contactpersoon voor jeugdzaken is Carlo Opree, tevens jeugdcoördinator.

06-13356406
copree@zeelandnet.nl