Penningmeester gezocht

Onze penningmeester heeft te kennen gegeven dat hij wegens privéomstandigheden aan het einde van het lopende boekjaar zijn functie gaat neerleggen. Het bestuur heeft begrip voor deze beslissing.

Daardoor is het bestuur op korte termijn op zoek naar iemand die deze verantwoorde en veelzijdige functie op vrijwillige basis op zich wil nemen.

Taken die bij het penningmeesterschap horen zijn bijvoorbeeld:
– bijwonen van bestuursvergaderingen en participeren in het bestuur
– financiële administratie
– verrichten betalingen van bestuurlijke uitgave
– controleren financiële positie
– bewaken budgetten van subcommissies
– beheer financiële vergoedingen
– innen contributie, boetes, sponsorgelden en Club van 100
– opstellen financieel jaarverslag
– inkoop kantine

Hierbij doet het bestuur een oproep aan leden (en niet leden) om te overwegen deze vacature in te vullen.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met voorzitter Ko v.d. Griek of secretaris Rens de Viet.