Praktische uitvoering nieuwe COVID-19 maatregelen

Naar aanleiding van de door de overheid uitgevaardigde nieuwe COVID-19 maatregelen (vanaf afgelopen dinsdag 18u) gelden vanaf heden de onderstaande maatregelen.

Het is allemaal niet leuk en gemakkelijk, maar wij weten allemaal waar wij het voor doen: COVID-19 onder controle krijgen en zorgen dat er niet meer besmettingen en zieken komen. Aan iedereen dan ook de oproep om je aan deze maatregelen te houden.

Wij proberen de overheidsmaatregelen zo goed mogelijk uit te voeren: heb je opmerkingen of suggesties, laat het dan weten.

Het kan altijd beter, maar dit zijn voor nu de maatregelen:

ALGEMEEN
1. Leden die positief getest zijn op COVID-19 melden dit per omgaande aan het bestuur, zodat het bestuur de benodigde maatregelen kan treffen.

UITWEDSTRIJDEN
1. Wij reizen per jeugdteam met maximaal 4 auto’s (tot en met JO10) of 5 auto’s (JO12 t/m JO19) zodat er maximaal 4 of 5 begeleiders bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn. De leiders komen daar bij. Per auto maximaal 4 inzittenden (één chauffeur plus 3 passagiers).

2. In de auto het dringend advies om een mondkapje te dragen.

3. Voor trainingen van de combinatie-elftallen met Stavenisse/SPS gelden dezelfde regels. Echter alleen de leiders kunnen (eventueel) aanwezig zijn bij de training, anderen (chauffeurs/ouders) niet.

4. Geblesseerde spelers gaan niet mee naar / zijn niet aanwezig bij wedstrijden of trainingen.

5. Bij uitwedstrijden verzamelen wij boven bij Haestinge, niet bij de kantine. Houd hierbij de 1,5m onderlinge afstand en beperk de groepsgrootte tot maximaal 40 mensen.

THUISWEDSTRIJDEN
1. Alleen spelers, leiders, bestuursleden en leden van de jeugdcommissie hebben toegang tot het sportcomplex. Voor alle overige mensen geldt dat de toegang verboden is, tenzij hiervoor vooraf toestemming gevraagd is aan het bestuur en hiervoor toestemming is verleend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrijwilligers.

2. Voor bezoekende jeugdteams zijn naast de spelers maximaal 5 begeleiders plus teamleiders aanwezig. Voor seniorenteams alleen spelers, teamleiders en bestuursleden.

3. Voor onze jeugdteams worden de spelers door ouders/begeleiders bij de ingang van het sportcomplex afgezet. Ouders/begeleiders hebben geen toegang tot het sportcomplex. Voor de jongste spelers onder ons die nog niet zelfstandig hun voetbalschoenen aan kunnen doen vragen wij de ouders dit vooraf te doen, dit kan vooraan het sportcomplex.

4. Het WC-blok bij de bestuurskamer is open, de doorgang naar de kantine is gesloten.

5. Voor seniorenteams geldt dat het meenemen en nuttigen van eigen consumpties niet is toegestaan.

6. Tijdens de rust wordt voor ranja/thee gezorgd. Voor de begeleiders en leiders zal voor thee en koffie worden gezorgd.

7. Seniorenteams kunnen voor de wedstrijd doorgeven of zij na de wedstrijd een consumptie willen. Per speler kan één consumptie worden besteld, bestellingen worden per PIN betaling in één bon afgerekend. Na afloop van de wedstrijd worden de consumpties in de kleedkamer gezet.

8. Geblesseerde spelers zijn niet aanwezig bij wedstrijden of trainingen.

Voor de combinatie-elftallen hebben wij de maatregelen afgestemd met SC Stavenisse en SPS.

Voor eventuele vragen kun je je richten tot het bestuur of de jeugdcommissie.