Protocol directe rode kaart

DIRECTE RODE KAART                       Hoe te handelen?

Veldverwijdering/(directe) rode kaart
Bij gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag trekt de scheidsrechter een (directe) rode kaart. De speler moet direct het veld verlaten. Door de vermelding van de personalia op het wedstrijdformulier wordt de betreffende speler direct ‘in staat van beschuldiging’ gesteld door de tuchtcommissie.

Vervolgens doet de tuchtcommissie op een zo kort mogelijke termijn een uitspraak. Dit gebeurt aan de hand van de opgestelde richtlijnen voor de straftoemeting bij dergelijke overtredingen.

Directe rode kaart bij een thuiswedstrijd:

Indien een directe rode kaart wordt toegekend door een clubscheidsrechter van Smerdiek:

 1. Z.s.m. moeten de voorzitter en de secretaris hiervan op de hoogte worden gesteld.

 1. De clubscheidsrechter dient uiterlijk één dag na de wedstrijd een verklaring aan te leveren bij de secretaris, met daarin:
  – tijdstip van verwijdering(en)
  – uitgebreide toelichting van de reden(en)/aanleiding van verwijdering(en)
  – tussenstand bij verwijdering(en)
  – of de wedstrijd is gestaakt
  – naam, relatienummer, geboortedatum en eventueel rugnummer van de verwijderde speler
  – strafcode(s) (zie hieronder)
  – of de wedstrijd sportief, onsportief, hard of gemeen was
  – of er sprake was van geweldpleging of enig ander excessief gedrag
  – plaats op het veld waar de overtreding werd begaan
  – afstand van scheidsrechter tot de plaats van overtreding

 1. Binnen drie werkdagen na de wedstrijd stuurt de secretaris, op basis van de verklaring van de scheidsrechter, het “rapportformulier scheidsrechter” naar de KNVB.

Indien een directe rode kaart wordt toegekend door een scheidsrechter van de KNVB:

 1. Z.s.m. moeten de voorzitter en de secretaris hiervan op de hoogte worden gesteld.

Directe rode kaart bij een uitwedstrijd:

 1. Z.s.m. moeten de voorzitter en de secretaris hiervan op de hoogte worden gesteld.

Strafcodes:
2 onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
3 ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
4 gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
5 beledigen
6 bedreigen
7 spuwen
8 overige overtredingen begaan door teamofficials