Protocol gestaakte wedstrijd

GESTAAKTE WEDSTRIJD             Hoe te handelen?

Indien een thuiswedstrijd wordt gestaakt:

 1. Op dezelfde dag als de wedstrijddag moeten de voorzitter en de secretaris hiervan op de hoogte worden gesteld.

 1. De scheidsrechter dient uiterlijk één dag na de wedstrijd een verklaring aan te leveren bij de secretaris, met daarin:
  – tijdstip van staken
  – tussenstand bij staken
  – uitgebreide toelichting van de reden(en) tot staken
  – rode of gele kaarten (naam, relatienummer en eventueel rugnummer)
  – welke speler niet meer aan het restant mag deelnemen n.a.v. rode kaart (naam, relatienummer en eventueel rugnummer)
  – welke speler op het moment van staken een tijdstraf moet uitzat (naam, relatienummer en eventueel rugnummer)
  – met hoeveel spelers de teams het restant mogen hervatten

 1. Binnen drie werkdagen na de wedstrijd stuurt de secretaris, op basis van de verklaring van de scheidsrechter, het “rapportformulier gestaakte wedstrijd scheidsrechter” naar de KNVB.

 1. De leider dient uiterlijk één dag na de wedstrijd een verklaring aan te leveren bij de secretaris, met daarin:
  – uitgebreide toelichting van de reden(en) tot staken

 1. Binnen drie werkdagen na de wedstrijd stuurt de secretaris, op basis van de verklaring van de leider c.q. jeugdbestuurslid, het “rapportformulier gestaakte wedstrijd vereniging” naar de KNVB.

Indien een uitwedstrijd wordt gestaakt:

 1. Op dezelfde dag als de wedstrijddag moeten de voorzitter en de secretaris hiervan op de hoogte worden gesteld.

 1. De leider dient uiterlijk één dag na de wedstrijd een verklaring aan te leveren bij de secretaris, met daarin:
  – tijdstip van staken
  – tussenstand bij staken
  – uitgebreide toelichting van de reden(en)/aanleiding tot staken

 1. Binnen drie werkdagen na de wedstrijd stuurt de secretaris, op basis van de verklaring van de leider c.q. jeugdbestuurslid, het “rapportformulier gestaakte wedstrijd vereniging” naar de KNVB.

Te allen tijde moet het wedstrijdformulier worden ondertekend, met uitzondering indien de voorzitter of secretaris anders beslist.