Protocol misdragingen

 1. Protocol excessen

Wanneer zich een exces (gedrag dat alle grenzen overschrijdt en daardoor onaanvaardbaar wordt) voordoet, dan neemt de voorzitter (bij zijn afwezigheid een ander bestuurslid) uiterlijk binnen twee dagen contact op met de betrokkene(n), om een beeld te vormen van hetgeen is voorgevallen.

Na deze bevindingen komt het dagelijks bestuur bijeen voor het bepalen van de strafmaat.

Indien schuldig bevonden, dan wordt in de volgende gevallen een sanctie van ten minste twee wedstrijden uitsluiting opgelegd. In het geval van een wedstrijdsituatie is dit ongeacht het rapport van de scheidsrechter en een eventuele strafmaat van de KNVB:

 • Gewelddadige actie naar de tegenstander voor, tijdens en/of na de wedstrijd / training;
 • Gewelddadige actie naar de arbitrage voor, tijdens en/of na de wedstrijd;
 • Gewelddadige actie naar kaderleden en/of supporters voor, tijdens en/of na de wedstrijd / training;
 • Zeer buitensporig taalgebruik voor, tijdens en na de wedstrijd / training;
 • Een zeer buitensporige overtreding.
 1. Protocol directe rode kaart

Indien een speler een directe rode kaart krijgt, dan neemt de voorzitter (bij zijn afwezigheid een ander bestuurslid) uiterlijk binnen twee dagen contact op met de betreffende speler, leider en trainer van het betreffende elftal, om een beeld te vormen van hetgeen is voorgevallen.

Zie ook “protocol excessen”.

 1. Protocol overige misdragingen rond wedstrijden

Indien een hieronder genoemde situatie zich voordoet, dan dient de leider/trainer van het betreffende elftal uiterlijk binnen twee dagen de voorzitter hiervan op de hoogte te stellen. Indien nodig zal er door het bestuur vervolgens hoor en wederhoor worden toegepast.

Na deze bevindingen wordt door het bestuur de strafmaat bepaald.

Indien schuldig bevonden, wordt bij de volgende situaties de sanctie van ten minste één wedstrijd uitsluiting toegekend:

 • Niet afmelden voor een wedstrijd en dus het team laten zitten;
 • Weglopen van een wedstrijd;
 • Weigeren in te vallen tijdens een wedstrijd;
 • Weigeren voor een elftal uit te komen.
 1. Hardheidsclausule

In alle gevallen behoudt het bestuur het recht om van dit protocol af te wijken.

(Vastgesteld door het bestuur d.d. 27 februari 2014)