Sloop oude Haestinge

Na jaren van leegstand is het nu echt zover: de oude Haestinge gaat tegen de vlakte.

Deze week zijn er bouwhekken geplaatst en is er inpandig gestart met het opruimen en afvoeren van inventaris en chemische restanten van zwembadwaterbehandeling. Ook asbest wordt verwijderd, evenals de vloer van de gymzaal.

Vanaf maandag 6 december staat de daadwerkelijk sloop van het gebouw op de planning:

6 t/m 12 december: Sloop daken en muren.
13 december: Sloop opstallen rond zwembad (kleedhokjes e.d.).
14 december: Sloop verhardingen rond zwembad.
15 t/m 21 december: Sloop vloeren en funderingen.

Uiteraard worden er door de opdrachtgever (Gemeente Tholen) en de aannemer de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch adviseert het bestuur om tijdens de werkzaamheden sportpark “Haestinge” alleen te bezoeken indien noodzakelijk.