sponsor/activiteitencommissie

Per ommegaande is er een nieuwe commissie samengesteld. Deze commissie heeft als doelstellingen de saamhorigheid binnen de vereniging te vergroten en het generen van meer inkomsten door sponsoring en het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
Frans Ista (voorzitter + bestuurslid sponsoring/activiteiten)
Levi Lindhout
Julien Vermeulen
Sjaak Vleugel
Rens de Viet

De voornaamste taken van de nieuwe commissie zijn:
– werven van nieuwe sponsoren
– onderhouden van sponsorcontacten
– kledingbeleid senioren + jeugd
– organiseren van verenigingsbrede activiteiten en/of voor de senioren

De komende tijd gaat de commissie hun ideeën verder uitwerken tot concrete plannen. Middels deze website wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

De commissie staat altijd open voor ideeën. Neem daarvoor vrijblijvend contact op met Frans Ista.