Sponsoring

Voor sponsorzaken kunt u zich wenden tot het bestuurslid sponsoring: Frans Ista.

06-19943797
sponsoring@smerdiek.nl