Sponsorcommissie

Commissieleden:
Frans Ista
Ard-Jan Mol
Julien Vermeulen

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren en het onderhouden van sponsorcontacten.

De eerste contactpersoon voor sponsorzaken is Frans Ista, tevens bestuurslid sponsoring.

06-19943797
sponsoring@smerdiek.nl