Sponsorcommissie

Commissieleden:
Frans Ista
Ard-Jan Mol
Julien Vermeulen

De sponsorcommissie houdt zich bezig met werven van sponsoren en het onderhouden van sponsorcontacten.

De eerste contactpersoon voor sponsorzaken is Frans Ista, tevens bestuurslid sponsoring.

06-19943797
fransista@zeelandnet.nl