Sponsorcommissie

Begin 2019 is er een nieuwe commissie gevormd: de sponsor/activiteitencommissie.

De twee voornaamste doelstellingen van deze commissie zijn als volgt:

  1. Generen van financiële inkomsten voor de vereniging uit sponsoring, acties en activiteiten.
  2. Bevorderen van saamhorigheid binnen de vereniging, de gemeenschap van Sint Maartensdijk en tussen zusterverenigingen uit het dorp d.m.v. het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

De samenstelling van de commissie:

Frans Ista (voorzitter)
Rens de Viet
Levi Lindhout
Julien Vermeulen
Jeffrey Oudesluijs
Sjaak Vleugel

De eerste contactpersoon van de commissie is Frans Ista, tevens bestuurslid sponsorzaken en activiteiten.

telefoon: 06-19943797

e-mail: fransista@zeelandnet.nl

Voor het aanmelden voor activiteiten en andere correspondentie omtrent activiteiten is er een apart e-mailadres: activiteiten@smerdiek.nl.