Sponsor- / activiteiten commissie

Commissieleden:
Frans Ista 
Levi Lindhout
Thijs Bahlke
Julien Vermeulen

De eerste contactpersoon voor sponsorzaken is Frans Ista, tevens bestuurslid sponsorzaken.

06-19943797
fransista@zeelandnet.nl

De eerste contactpersoon voor kleding en activiteiten is Thijs Bahlke, tevens bestuurslid kledingbeleid en activiteiten.

06-21979625
kleding-activiteiten@smerdiek.nl

Voor het aanmelden voor activiteiten en andere correspondentie omtrent activiteiten is er een apart e-mailadres: activiteiten@smerdiek.nl