Sponsorcommissie

Sponsorinkomsten zijn voor onze vereniging een niet weg te denken bron van inkomsten. Het werven van sponsors en het onderhouden van sponsorcontacten is de verantwoordelijkheid van de sponsorcommissie.
Met de nieuwe samenstelling van de sponsorcommissie in 2010 is de vereniging een nieuwe weg ingeslagen als het gaat om het professionaliseren van het huidige sponsorbeleid. Sponsoring anno 2016 is niet langer meer alleen betalen voor een reclamebord langs het hoofdveld, nee, u mag als sponsor meer verwachten. Voor bestaande en potentiële sponsoren werkt S.V. Smerdiek met zogenaamde sponsorpakketten. Wij trachten deze sponsorpakketten zo samen te stellen dat u er als bedrijf ook daadwerkelijk iets aan over houdt, al naar gelang uw budget en behoeftes. De sponsorpakketten kennen oplopend de volgende gradaties:

  • Friends Sponsor
  • Bronze Business Sponsor
  • Silver Business Sponsor
  • Gold Business Sponsor
  • Platinum  Business Sponsor

Klik hier voor een nadere omschrijving van de diverse mogelijkheden.
Bottom-line is dat de vereniging met een afname van één van bovenstaande pakketten ook iets terug doet voor u als ondernemer. Denk hierbij niet alleen aan het vergroten van uw naamsbekendheid, maar ook aan netwerkbijeenkomsten en activiteiten om met andere (lokale) ondernemers in contact te komen. Wij zijn als sponsorcommissie van mening dat wij wat voor u kunnen betekenen. Neem voor alle sponsor mogelijkheden vrijblijvend contact op met:

Commerciële zaken  H.(Hilbert) Brinkman
 Telefoon  06-10895019
 Email  sponsoring@smerdiek.nl

In haar meerjarenbeleid heeft de sponsorcommissie de speerpunten tot en met 2018 geformuleerd. Wij als sponsorcommissie houden van transparantie en delen graag met onze leden en sponsoren de doelen waaraan wij ons als commissie gecommitteerd hebben.

  • Continuïteit en groei: Het opzetten van een structuur die de overdracht naar toekomstige commissieleden vergemakkelijkt. Het gaat hier niet alleen om de administratie, maar ook over het vastgestelde beleid, taken en verantwoordelijkheden en het behouden en uitbreiden van de sponsorportefeuille van de vereniging. 
  • Professionalisering: De komende jaren wil de commissie zich hard maken voor het upgraden van de sponsoring. Gedoeld wordt op het formuleren van zogenaamde sponsorpakketten waarin (grotere) sponsoren een duidelijke meerwaarde ervaren. Een pro-actieve rol in het organiseren van activiteiten en branding van de sponsorcommissie is hierin een vereiste.
  • Transparantie en samenwerking: Voor de sponsorcommissie staat het bundelen van krachten hoog op de agenda. Samenwerking binnen de gelederen van de vereniging, maar ook met sponsoren en externe partijen. De sponsorcommissie wil de sponsorportefeuilles tussen de vrouwen en heren afdelingen integreren en een eenduidig beleid voeren. Hierbij streven wij naar een evenredige vertegenwoordiging vanuit de vrouwenafdeling. Daarnaast moeten alle sponsorgelden transparant te verantwoorden zijn.

De samenstelling van de sponsorcommissie is als volgt:

 Beleidszaken  Hilbert Brinkman
 Algemene Zaken   Frans Ista
 Vrouwenafdeling  Anne Anthonisse-Hage
 Financieel/administratie  Sjaak Kwaak