Taakomschrijving jeugdbegeleider

 • De jeugdleider dient het clubbelang boven het teambelang te plaatsen.
 • Een voorbeeld zijn voor het team:

  • kundige begeleiding,
  • uitstralen enthousiasme,
  • correct taalgebruik,
  • positieve benadering,
  • stimuleren trainingsbezoek
 • Geen gebruik van alcohol bij uitoefenen van taak als jeugdleider.
 • Niet roken in kleedlokaal en tijdens wedstrijden / trainingen.
 • Bij organiseren van nevenactiviteiten voor zijn / haar team assistentie verlenen.
 • Zorg dragen voor vervoer bij uitwedstrijden.
 • Bij afgelasting van wedstrijden spelers c.q. ouders op de hoogte stellen.
 • Tijdig verzorgen van informatie richting spelers c.q. ouders.
 • Goed contact houden met ouders, bij uitdagingen voorzitter jeugd inschakelen.
 • Bijwonen van jeugdvergaderingen.
 • Spelers tijdig informeren indien ze met een ander team mee moeten doen. (tijdig informeren is zodra het bekend is, ook als dit op een laat tijdstip is)
 • Verzorgen van wedstrijdverslagen t.b.v. publicatie op website.
  (kan ook leerpunt zijn voor de spelers zelf)
 • Op tijd aanwezig zijn bij wedstrijden.
  (zie hiervoor wekelijks de nieuwsbrief)
 • Draagt zorg voor het tenue/materialen, aantallen controleren, tevens via spelers laten wassen.
 • Ziet erop toe dat spelers correct gekleed zijn, conform het kledingbeleid van de vereniging.
 • Ziet erop toe dat de spelers op tijd op het veld staan bij wedstrijden.
 • Zorgt voor drinken in de rust en/of na de wedstrijd.
 • Draagt zorg voor netheid kleedlokalen.
 • Afhandelen wedstrijdformulieren.
 • Houdt toezicht op de veiligheid van de spelers.
 • Bij jeugdbestuur aangeven wanneer men een oefenwedstrijd wil spelen.
 • Aangeven bij jeugdbestuur wanneer er nieuwe aspirantleden meetrainen, zodat we zicht houden of deze op tijd lid worden.