ter herinnering: VELDEN GESLOTEN

Deze week hebben we helaas moeten constateren dat er op verschillende momenten gebruik is gemaakt van veld 2 en driehoekje om op te voetballen. Daardoor is er flinke schade toegebracht aan de nog niet volgroeide grasmat.

Middels dit bericht doen we nogmaals een dringende oproep om de wedstrijd- en trainingsvelden NIET te betreden zolang ze nog gesloten zijn. Alleen voor Smerdiek 1 wordt er op donderdagavond onder voorwaarden een uitzondering gemaakt op het trainingsveld.

Hierbuiten zijn het hoofdveld, veld 2, trainingsveld en driehoekje voor een ieder gesloten.