Beheer velden

Veldcommissie:
Rens de Viet
Wim Polderman
Piet Polderman

De veldcommissie is belast met het onderhoud aan en het keuren van de speelvelden en trainingsvelden.

De eerste contactpersoon voor onderhoud van de velden is Rens de Viet, tevens contactpersoon Stichting beheer sportvelden gemeente Tholen.

06-11774004
rens@smerdiek.nl