voortgang keuken

De werkzaamheden aan de keuken zijn inmiddels zover gevorderd, dat er volgend weekend kan worden gestart met het betegelen van de wanden. Het uitfrezen van sleuven, het aanleggen van nieuwe leidingen en het weer egaliseren van de muren door Corné Hage, Reinier Flikweert en Leander Brinkman is inmiddels klaar. 

Klik verder voor meer foto’s.

achterwand beginsituatie:


achterwand na afbouw oude keuken:


achterwand met gefreesde sleuven en nieuwe electriciteitsleidingen:


achterwand geëgaliseerd voor betegeling:


binnenwand beginsituatie:


binnenwand tijdens afbouw oude keuken:

binnenwand met gefreesde sleuven en nieuwe electriciteitsleidingen:


binnenwand geëgaliseerd voor betegeling: