Werkzaamheden (1)

De zomerstop houdt voor de meeste leden een paar maanden zonder voetbal in. Maar voor een klein groepje vrijwilligers is het in deze periode een drukte van belang. Zo ook deze zomer. Middels nieuwsberichten houden we u op de hoogte van de werkzaamheden die de komende tijd worden verricht.

Ten eerste het onderhoud aan de velden. Door de langdurige droogte zijn de velden veranderd in een ware steppe. Inmiddels zijn de zestienmetergebieden van de wedstrijdvelden ingezaaid, zodat deze nat moeten worden gehouden. De sproei-installatie is daarom volop in werking.

Deze zomer krijgt het hoofdveld een nieuwe omheining en nieuwe ballenvangers. De oude zijn inmiddels verwijderd, zodat de nieuwe kunnen worden geplaatst. Vervolgens moeten de reclameborden opnieuw worden gemonteerd.